NYHETER

Lugardeling av enkeltlugarer

Photo by Erik Mclean from Pexels
Photo by Erik Mclean from Pexels

Med lugardeling menes at to personer over 24 timer(både dag og natt)(hotbedding) disponerer samme enkeltlugar.

English News

Bli Medlem i SAFE - banner