NYHETER

Grense nedstenging

I dag har vi fått informasjon om at reiserestriksjonene ikke gjelder for folk på fast innstalasjon og flytere.

English News

Scotland Lockdown

If you are traveling to Norway going offshore then return to scotland, this is applicable when returning home.

Border lockdown

Today we have received information that the travel restrictions do not apply to people on permanent installation and floats

Bli Medlem i SAFE - banner