Brudd på Brønnservice

SAFE valgte å bryte Brønnserviceforhandlingene.  Schlumberger Norge AS har sagt opp særavtalen de har med den lokale SAFE Klubben i bedriften.

For SAFE sin del er det viktig at særavtalen videreføres før Brønnserviceforhandlingene er ferdig forhandlet. Dersom det ikke er en ny særavtale på plass vil alle opparbeidede rettigheter falle bort, blant annet vil bedriften kunne sette flere ansatte ned i lønn med opptil 47%.

Det er kun SAFE sin særavtale i Schlumberger som er sagt opp.

De andre SAFE klubbene på Brønnservice er bekymret for at de kan bli utsatt for lignende behandling fra arbeidsgiverne til neste hovedforhandling.

– det er trist at en bedrift velger å kaste alle bedriftene ut i mekling og mulig streik, på bakgrunn av interne forhold. Klubben krever kun en videreføring av dagens avtale, men det vil altså ikke bedriften imøtekomme, sier Forbundsleder Hilde-Marit Rysst

Med vennlig hilsen

Hilde-Marit Rysst

SAFE Forbundsleder

Mob 92600257

www.safe.no

 

Skriv ut siden