Enighet i meklingen på Brønnservice!

FOTO: Levard Olsen-Hagen
FOTO: Levard Olsen-Hagen

Etter å ha forhandlet på overtid ble forhandlingsutvalget til SAFE enig med arbeidsgiverne.

SAFE vant igjennom med sitt hovedkrav der Schlumberger trakk tilbake oppsigelsen av lokal særavtale.

SAFE fikk også på plass en avtale om utenlandsarbeid med Subsea7.

Forhandlingsutvalget til SAFE  har vist  hvor stort samholdet er på Brønnservice og har sendt ett tydelig signal til arbeidsgiverne at vi står samlet når det gjelder angrep på opparbeidete rettigheter.

Mer info blir sendt ut senere

Agreement in the mediation at Brønnservice!  After negotiating in overtime, the negotiating committee of SAFE agreed with the employers. SAFE won through with its main claim in which Schlumberger withdrew the termination of the local special agreement

SAFE also put in place an agreement on international work with Subsea7.

The negotiating committee of SAFE has shown how great the cohesion is at Brønnservice and has sent a clear signal to employers that we stand united when it comes to attacks on earned rights.

More info will be publicized later.

Skriv ut siden