Velkommen til SAFE

pexels-anna-tarazevich-5598288
pexels-anna-tarazevich-5598288

I dag har Mud avdelingen offshore og på land valgt å komme over til SAFE. Jeg ønsker dere alle sammen varmt velkommen til oss. Vi har mange like problemstillinger og det beste er å stå samlet å møte disse utfordringene sammen. Jeg skal gjøre det jeg kan for at vår stemme blir hørt og tatt hensyn til. Jeg er ikke alene, jeg har et veldig bra styre som er ivrige og innvolverte.

Samtidig vil jeg oppfordre alle medlemmer til å si ifra vis det er noe som skjer offshore eller på land som ikke er riktig. Jeg å styret er avhengig av informasjon fra dere for å kunne ta dette opp med bedriften eller å ta det med inn i lønnsforhandlingene.

Safe klubben vokser og vokser og nå er vi over 400 medlemmer. Det synes jeg er veldig kjekkt og det gir meg en god tilbakemelding at vi gjør noe riktig.

Velkommen til OSS i SAFE

Today, the Mud department offshore and onshore has chosen to move to SAFE. I warmly welcome you all to us. We have many similar issues and it is best to stand together to meet these challenges together. I will do what I can to ensure that our voice is heard and taken into account. I’m not alone, I have a very good board that is eager and involved.

At the same time, I would encourage all members to say if something is happening offshore or on land that is not correct. Myself and the board depend on information from you to be able to raise this with the company or to include it in the wage negotiations.

Safe club is growing and growing and now we are over 400 members. I think that is very nice and it gives me good feedback that we are doing something right.

Welcome to US in SAFE

Skriv ut siden