English

Illustrasjonsbilde: PEXELS.com
Illustrasjonsbilde: PEXELS.com

11.11.22

MSO radiation handling

Radiation handling offshore is something the MSO is starting to implement in their working-day.

pexels-marius-mann-1697214
pexels-marius-mann-1697214

10.11.22

Arbeidstid offshore

There have been many questions about working hours and the company has responded as follows regarding working hours.

pexels-cdc-3992933
pexels-cdc-3992933

21.10.22

Karantene kartlegging / Quarantine mapping

Helt siden begynnelsen av 2020 har spørsmålene vært mange rundt hvordan man skulle kompensere de mange forskjellige karantenevariantene som følge av Covid-19 pandemien. / Ever since the beginning of 2020, there have been many questions about how to compensate for the many different quarantine variants as a result of the Covid-19 pandemic.

pexels-andrea-piacquadio-3760067
pexels-andrea-piacquadio-3760067

11.08.22

Lokale forhandlinger med en tvist

Kjære medlemmer Klubbstyret ønsker med dette ut litt informasjon etter siste ukers hendelser / Dear members The club board hereby wishes to release some information following the events of the past few weeks