Tap av helsesertifikat / Loss of license

Har du mistet helsesertifikat?  Da kan du søke om Loss of license.  Gå til hjemmesiden her.  https://www.oso.as/

Have you lost your health certificate? Then you can apply for Loss of License here: https://www.oso.as/